UNITE logo

Communication and identification of DNA based fungal species
Tuber whetstonense J.L. Frank, D. Southw. & Trappe | SH1236788.08FU

Distance to the closest SH: 3.0
No. of sequences in SH: 8

Placement in the fungal classification
Fungi; Dikarya; Ascomycota; Pezizomycotina; Pezizomycetes; Pezizomycetidae; Pezizales; Tuberaceae; Tuber
Index Fungorum: urn:lsid:indexfungorum.org:names:314824

Reference sequence: AY830855
Chosen by: Matthew E. Smith
Date: 2014-11-09 22:04

Older version(s) of this SH is/are available
SH code (Count*/Total count**)
SH001616.07FU (8/8);
*Number of sequences carried over from previous version
**Total number of sequences composing this SH in current version
Distribution map
*Locations without exact coordinates are displayed as spherical country centroids
% 
                                                           |50                                                      |100                                                      |150                                                      |200                                                      |250                                                      |300                                                      |350                                                      |400                                                      |450                                                      |500                                                      |550
Accession numberUNITE taxon nameINSD taxon nameSequence sourceInteracting taxaSampling area<.50.51.01.52.02.53.0  Alignment  
KP276269TuberTuberaceae (uncultured Tuber)Pinus muricataUnited States              -------------------CCTGCGGAAGGAT-----CATTATTATAATGC-GTGGAAATG-CCCC-----------TAATAAGGGCATACTCTATAAAACTCTAAACTTACTGTCTGAGAAGGCCATGTGCCGTAATCTTTAAACATTTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCA----TGNCTGTTCGAGCGTCACTAACAACCCCATCA-CATAATAGTGTGGTATTGGCAGAAGTGGGTAGGGCT-AGC-----AGTGC-TGGCCCCACTCTGCTGGAATG---AATAGGCCGGAAATGCAGACCATGGCAACAAACTTTCAGAGTAT-TTTGA-AAT-GCTAA-ATTAGTTTGG-AG--CTGGTCAGAAT-CCAGGCCA-TTGGA-CCCCCATTCTGTGTAAAGCAGTAAT-----------------------
GQ221620TuberTuberaceae (uncultured Tuber)EctomycorrhizaUnited States              ------------------------------------------TTATAATGC-GTGGAAATG-CCCC-----------TAATAAGGGCATACTCTATAAAACTCTAAACTTACTGTCTGAGAAGGCCATGTGCCGTAATCTTTAAACATTTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCA----TGCCTGTTCGAGCGTCACTAACAACCCCATCA-CATAATAGTGTGGTATTGGCAGAAGTGGGTAGGGCT-AGC-----AGTGC-TGGCCCCACTCTGCTGGAATG---AATAGGCCGGAAATGCAGACCATGGCAACAAACTTTCAGAGTAT-TTTGA-AAT-GCTAA-ATTAGTTTGG-AG--CTGGTCAGAAT-CCAGGCCA-TTGGA-CCCCCATTCTGTGTAAAGCAGTAAT-----------------------
EF411131TuberTuberaceae (uncultured Tuber)Ectomycorrhiza | sampleQuercus wislizeniUnited States              ---------------------------AGGAT-----CATTATTATAATGC-GTGGAAATG-CCCC-----------TAATAAGGGCATACTCTATAAAACTCTAAACTTACTGTCTGAGAAGGCCACGTGCCGTAATCTTTAAACATTTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCA----TGCCTGTTCGAGCGTCACTGACAACCCCATCA-TACAAGAGTGTGGTATTGGCAGAAGTGGGTAGGGCT-AGC-----AGTGC-TGGTCCCACTCTGCTGGAATG---AATAGGCCGGAAATGCAGACCATGGCAACAAACTTTCAGAGTAT-TTTGA-AAT-GCTAA-ATTAGTTTGG-AG--CTGGTCAGAAT-CCAGGCTA-TCGGA-CCCCCATTCTGTGTAAAGCAGTAAT-----------------------
JF419244Tuber whetstonenseTuber whetstonense (Tuber whetstone...United States              -------------------------------------CATTATTATAATGC-GTGGAANTG-CCCC-----------TAATAAGGGCATACTCTATAAAACTCTAAACTTACTGTCTGAGAAGGCCACGTGCCGTAATCTTTAAACATTTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCA----TGCCTGTTCGAGCGTCACTGACAACCCCATCA-TACAAGAGTGTGGTATTGGCAGAAGTGGGTAGGGCT-AGC-----AGTGC-TGGTCCCACTCTGCTGGAATG---AATAGGCCGGAAATGCAGACCATGGCAACAAACTTTCNGAGTAT-TTTGA-AAT-GCTAA-ATTAGTTTGG-AG--CTGGTCAGAAT-CCAGGCTA-TCGGA-CCCCCATTCTGTGTAAAGCAGTAATG-TTG------------------
HM485392Tuber whetstonenseTuber whetstonense (Tuber whetstone...Fruitbody | OSC:111919 (Specimen) United States              -------------------------------------CATTATTATAATGC-GTGGAAATG-CCCC-----------TAATAAGGGCATACTCTATAAAACTCTAAACTTACTGTCTGAGAAGGCCACGTGCCGTAATCTTTAAACATTTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCA----TGCCTGTTCGAGCGTCACTAACAACCCCATCA-TACAAGAGTGTGGTATTGGCAGAAGTGGGTAGGGCT-AGC-----AGTGC-TGGTCCCACTCTGCTGGAATG---AATAGGCCGGAAATGCAGACCATGGCAACAAACTTTCAGAGTAT-TTTGA-AAT-GCTAA-ATTAGTTTGG-AG--CTGGTCAGAAT-CCAGGCCA-TTGGA-CCCCCATTCTGTGTAAAGCAGTAAT-----------------------
AY830855Tuber whetstonenseTuber whetstonense (Tuber whetstone...Fruitbody | SOC756 (Specimen) QuercusUnited States              ------------------------------------------TTATAATGC-GTGGAAATG-CCCC-----------TAATAAGGGCATACTCTATAAAACTCTAAACTTACTGTCTGAGAAGGCCACGTGCCGTAATCTTTAAACATTTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCA----TGCCTGTTCGAGCGTCACTAATAACCCCATCA-TACAAGAGTGTGGTATTGGCAGAAGTGGGTAGGGCT-AGC-----AGTGC-TGGTCCCACTCTGCTGGAATG---AATAGGCCGGAAATGCAGACCATGGCAACAAACTTTCAGAGTAT-TTTGA-AAT-GCTAA-ATTAGTTTGG-AG--CTGGTCGGAAT-CCAGGCCA-TTGGA-CCCCCATTCTGTGTAAAGCAGTAAT-----------------------
EF559286TuberTuberaceae (uncultured Tuberaceae)Ectomycorrhiza | sampleQuercusUnited States              ---------------------------AGGAT-----CATTATTATAATGC-GTGGAAATG-CCCC-----------TAATAAGGGNANACNCTATAAAACTCTAAACTTACTGTCTGAGAAGGCCANGTGCCGTAATCTTTAAACATTTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCACCCTTTGGTATTCCATAGGGCA----TGCCTGTTCGAGCGTCACTGACAACCCCATCA-TACAAGAGTGTGGTATTGGCAGAAGTGGGTAGGGCT-AGC-----AGTGC-TGGTCCCACTCTGCTGGAATG---AATAGGCCGGAAATGCAGACCATGGCAACAAACTTTCAGAGTAT-TTTCA-AAT-GCTAA-ATTAGTTTGG-AG--CTGGTCAGAAT-CCAGGCTA-TCGGA-CCCCCATTCTGTGTAAAGCAGTAAT-----------------------
DQ974800TuberTuberaceae (uncultured Tuber)Ectomycorrhiza | sampleQuercusUnited States              ---------------------------AGGAT-----CATTATTATAATGC-GTGGAAATG-CCCC-----------TAATAAGGGCATACTCTATAAAACTCTAAACTTACTGTCTGAGAAGGCCACGTGNNGTAATCTTTAAACATTTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCA----TGCCTGTTCGAGCGTCACTAACAACCCCATCA-TACAAGAGTGTGGTATTGGCAGAAGTGGGTAGGGCT-AGC-----AGTGC-TGGTCCCACTCTGCTGGAATG---AATAGGCCGGAAATGCAGACCATGGCAACAAACTTTCAGAGTAT-TTTGA-AAT-GCTAA-ATTAGTTTGG-AG--CTGGTCAGAAT-CCAGGCTA-TTGGA-CCCCCATTCTGTGTAAAGCAGTAAT-----------------------
** - sequence was added after initial calculation of SH-s; (x) - there are x duplicates for this sequence; - click to see the extended view of this SH (all sequences listed)