UNITE logo

Unified system for the DNA based fungal species linked to the classification Ver. 7.2
TH004662: Tuber whetstonense J.L. Frank, D. Southw. & Trappe | SH001616.07FU | DOI: 10.15156/BIO/SH001616.07FU

Distance to the closest SH: 3.0
No. of sequences in SH: 8

Placement in the fungal classification
Fungi; Dikarya; Ascomycota; Pezizomycotina; Pezizomycetes; Pezizomycetidae; Pezizales; Tuberaceae; Tuber
Index Fungorum: urn:lsid:indexfungorum.org:names:314824

Reference sequence: AY830855
Chosen by: Matthew E. Smith
Date: 2014-11-09 22:04

Distribution of distances 
SH graph
Older version(s) of this SH is/are available
SH code (Count*/Total count**)
SH004673.06FU (7/8);
*Number of sequences carried over from version 6.0
**Total number of sequences composing this SH in version 7.0
Distribution map
*Locations without exact coordinates are displayed as spherical country centroids
% 
                                                           |50                                                      |100                                                      |150                                                      |200                                                      |250                                                      |300                                                      |350                                                      |400                                                      |450                                                      |500
Accession numberUNITE taxon nameINSD taxon nameSequence sourceInteracting taxaSampling area<.50.51.01.52.02.53.0  Alignment  
EF411131TuberTuberaceae (uncultured Tuber)Ectomycorrhiza | sampleQuercus wislizeniUnited States              --------------------------AGGAT-----CATTATTATAATGC-GT-GGAAATGCCCC-----------TAATAAGGGCATACTCTATAAAACTCTAAACTTACTGTCTGAGAAGGCCACGTGCCGTAATCTTTAAACATTTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCA----TGCCTGTTCGAGCGTCACTGACAACCCCATCATACAAGAGTGTGGTATTGGCAGAAGTGGGTAGGGCTAGC-----AGTGC-TGGTCCCACTCTGCTGGAATG---AATAGGCCGGAAATGCAGACCATGGCAACAAACTTTCAGAGTAT-TTTGAAAT-GCTAA-ATTAGTTTGG-AG--CTGGTCAGAAT-CCAGGCTA-TCGGACCCCC-ATTCTGTGTAAAGCAGTAAT------------------
JF419244Tuber whetstonenseTuber whetstonense (Tuber whetstone...United States              ------------------------------------CATTATTATAATGC-GT-GGAARTGCCCC-----------TAATAAGGGCATACTCTATAAAACTCTAAACTTACTGTCTGAGAAGGCCACGTGCCGTAATCTTTAAACATTTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCA----TGCCTGTTCGAGCGTCACTGACAACCCCATCATACAAGAGTGTGGTATTGGCAGAAGTGGGTAGGGCTAGC-----AGTGC-TGGTCCCACTCTGCTGGAATG---AATAGGCCGGAAATGCAGACCATGGCAACAAACTTTCRGAGTAT-TTTGAAAT-GCTAA-ATTAGTTTGG-AG--CTGGTCAGAAT-CCAGGCTA-TCGGACCCCC-ATTCTGTGTAAAGCAGTAATG-TTG-------------
HM485392Tuber whetstonenseTuber whetstonense (Tuber whetstone...Fruitbody | OSC:111919 (Specimen) United States              ------------------------------------CATTATTATAATGC-GT-GGAAATGCCCC-----------TAATAAGGGCATACTCTATAAAACTCTAAACTTACTGTCTGAGAAGGCCACGTGCCGTAATCTTTAAACATTTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCA----TGCCTGTTCGAGCGTCACTAACAACCCCATCATACAAGAGTGTGGTATTGGCAGAAGTGGGTAGGGCTAGC-----AGTGC-TGGTCCCACTCTGCTGGAATG---AATAGGCCGGAAATGCAGACCATGGCAACAAACTTTCAGAGTAT-TTTGAAAT-GCTAA-ATTAGTTTGG-AG--CTGGTCAGAAT-CCAGGCCA-TTGGACCCCC-ATTCTGTGTAAAGCAGTAAT------------------
AY830855Tuber whetstonenseTuber whetstonense (Tuber whetstone...Fruitbody | SOC756 (Specimen) QuercusUnited States              -----------------------------------------TTATAATGC-GT-GGAAATGCCCC-----------TAATAAGGGCATACTCTATAAAACTCTAAACTTACTGTCTGAGAAGGCCACGTGCCGTAATCTTTAAACATTTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCA----TGCCTGTTCGAGCGTCACTAATAACCCCATCATACAAGAGTGTGGTATTGGCAGAAGTGGGTAGGGCTAGC-----AGTGC-TGGTCCCACTCTGCTGGAATG---AATAGGCCGGAAATGCAGACCATGGCAACAAACTTTCAGAGTAT-TTTGAAAT-GCTAA-ATTAGTTTGG-AG--CTGGTCGGAAT-CCAGGCCA-TTGGACCCCC-ATTCTGTGTAAAGCAGTAAT------------------
EF559286TuberTuberaceae (uncultured Tuberaceae)Ectomycorrhiza | sampleQuercusUnited States              --------------------------AGGAT-----CATTATTATAATGC-GT-GGAAATGCCCC-----------TAATAAGGGNANACNCTATAAAACTCTAAACTTACTGTCTGAGAAGGCCANGTGCCGTAATCTTTAAACATTTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCACCCTTTGGTATTCCATAGGGCA----TGCCTGTTCGAGCGTCACTGACAACCCCATCATACAAGAGTGTGGTATTGGCAGAAGTGGGTAGGGCTAGC-----AGTGC-TGGTCCCACTCTGCTGGAATG---AATAGGCCGGAAATGCAGACCATGGCAACAAACTTTCAGAGTAT-TTTCAAAT-GCTAA-ATTAGTTTGG-AG--CTGGTCAGAAT-CCAGGCTA-TCGGACCCCC-ATTCTGTGTAAAGCAGTAAT------------------
DQ974800TuberTuberaceae (uncultured Tuber)Ectomycorrhiza | sampleQuercusUnited States              --------------------------AGGAT-----CATTATTATAATGC-GT-GGAAATGCCCC-----------TAATAAGGGCATACTCTATAAAACTCTAAACTTACTGTCTGAGAAGGCCACGTGNNGTAATCTTTAAACATTTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCA----TGCCTGTTCGAGCGTCACTAACAACCCCATCATACAAGAGTGTGGTATTGGCAGAAGTGGGTAGGGCTAGC-----AGTGC-TGGTCCCACTCTGCTGGAATG---AATAGGCCGGAAATGCAGACCATGGCAACAAACTTTCAGAGTAT-TTTGAAAT-GCTAA-ATTAGTTTGG-AG--CTGGTCAGAAT-CCAGGCTA-TTGGACCCCC-ATTCTGTGTAAAGCAGTAAT------------------
**KP276269TuberTuberaceae (uncultured Tuber)Pinus muricataUnited States              ------------------CCTGCGGAAGGAT-----CATTATTATAATGC-GT-GGAAATGCCCC-----------TAATAAGGGCATACTCTATAAAACTCTAAACTTACTGTCTGAGAAGGCCATGTGCCGTAATCTTTAAACATTTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCA----TGNCTGTTCGAGCGTCACTAACAACCCCATCACATAATAGTGTGGTATTGGCAGAAGTGGGTAGGGCTAGC-----AGTGC-TGGCCCCACTCTGCTGGAATG---AATAGGCCGGAAATGCAGACCATGGCAACAAACTTTCAGAGTAT-TTTGAAAT-GCTAA-ATTAGTTTGG-AG--CTGGTCAGAAT-CCAGGCCA-TTGGACCCCC-ATTCTGTGTAAAGCAGTAAT------------------
GQ221620TuberTuberaceae (uncultured Tuber)EctomycorrhizaUnited States              -----------------------------------------TTATAATGC-GT-GGAAATGCCCC-----------TAATAAGGGCATACTCTATAAAACTCTAAACTTACTGTCTGAGAAGGCCATGTGCCGTAATCTTTAAACATTTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCA----TGCCTGTTCGAGCGTCACTAACAACCCCATCACATAATAGTGTGGTATTGGCAGAAGTGGGTAGGGCTAGC-----AGTGC-TGGCCCCACTCTGCTGGAATG---AATAGGCCGGAAATGCAGACCATGGCAACAAACTTTCAGAGTAT-TTTGAAAT-GCTAA-ATTAGTTTGG-AG--CTGGTCAGAAT-CCAGGCCA-TTGGACCCCC-ATTCTGTGTAAAGCAGTAAT------------------
** - sequence was added after initial calculation of SH-s; (x) - there are x duplicates for this sequence; - click to see the extended view of this SH (all sequences listed)