UNITE logo

Communication and identification of DNA based fungal species
TH004662: Tuber whetstonense J.L. Frank, D. Southw. & Trappe | SH001616.07FU | DOI: 10.15156/BIO/SH001616.07FU | New version of this SH is available: SH1236788.08FU

Distance to the closest SH: 3.0
No. of sequences in SH: 8

Placement in the fungal classification
Fungi; Dikarya; Ascomycota; Pezizomycotina; Pezizomycetes; Pezizomycetidae; Pezizales; Tuberaceae; Tuber
Index Fungorum: urn:lsid:indexfungorum.org:names:314824

Reference sequence: AY830855
Chosen by: Matthew E. Smith
Date: 2014-11-09 22:04

Distribution of distances 
SH graph
Newer version(s) of this SH is/are available
SH code (Count*/Total count**)
SH1236788.08FU (8/8);
*Number of sequences carried over from pervious version
**Total number of sequences composing this SH in current version
Older version(s) of this SH is/are available
SH code (Count*/Total count**)
SH004673.06FU (7/8);
*Number of sequences carried over from previous version
**Total number of sequences composing this SH in current version
Distribution map
*Locations without exact coordinates are displayed as spherical country centroids
% 
                                                           |50                                                      |100                                                      |150                                                      |200                                                      |250                                                      |300                                                      |350                                                      |400                                                      |450                                                      |500                                                      |550
Accession numberUNITE taxon nameINSD taxon nameSequence sourceInteracting taxaSampling area<.50.51.01.52.02.53.0  Alignment  
**KP276269TuberTuberaceae (uncultured Tuber)Pinus muricataUnited States              -------------------cctgcggaaggat-----cattattataatgc-gtggaaatg-cccc-----------taataagggcatactctataaaactctaaacttactgtctgagaaggccatgtgccgtaatctttaaacattttaaaactttcaacaacggatctcttggttctcgcatcgatgaagaacgcagcgaaatgcgataagtaatgtgaattgcagaattcagtgaatcatcgaatctttgaacgcacattgcgccctttggtattccatagggca----tgnctgttcgagcgtcactaacaaccccatca-cataatagtgtggtattggcagaagtgggtagggct-agc-----agtgc-tggccccactctgctggaatg---aataggccggaaatgcagaccatggcaacaaactttcagagtat-tttga-aat-gctaa-attagtttgg-ag--ctggtcagaat-ccaggcca-ttgga-cccccattctgtgtaaagcagtaat-----------------------
GQ221620TuberTuberaceae (uncultured Tuber)EctomycorrhizaUnited States              ------------------------------------------ttataatgc-gtggaaatg-cccc-----------taataagggcatactctataaaactctaaacttactgtctgagaaggccatgtgccgtaatctttaaacattttaaaactttcaacaacggatctcttggttctcgcatcgatgaagaacgcagcgaaatgcgataagtaatgtgaattgcagaattcagtgaatcatcgaatctttgaacgcacattgcgccctttggtattccatagggca----tgcctgttcgagcgtcactaacaaccccatca-cataatagtgtggtattggcagaagtgggtagggct-agc-----agtgc-tggccccactctgctggaatg---aataggccggaaatgcagaccatggcaacaaactttcagagtat-tttga-aat-gctaa-attagtttgg-ag--ctggtcagaat-ccaggcca-ttgga-cccccattctgtgtaaagcagtaat-----------------------
EF411131TuberTuberaceae (uncultured Tuber)Ectomycorrhiza | sampleQuercus wislizeniUnited States              ---------------------------aggat-----cattattataatgc-gtggaaatg-cccc-----------taataagggcatactctataaaactctaaacttactgtctgagaaggccacgtgccgtaatctttaaacattttaaaactttcaacaacggatctcttggttctcgcatcgatgaagaacgcagcgaaatgcgataagtaatgtgaattgcagaattcagtgaatcatcgaatctttgaacgcacattgcgccctttggtattccatagggca----tgcctgttcgagcgtcactgacaaccccatca-tacaagagtgtggtattggcagaagtgggtagggct-agc-----agtgc-tggtcccactctgctggaatg---aataggccggaaatgcagaccatggcaacaaactttcagagtat-tttga-aat-gctaa-attagtttgg-ag--ctggtcagaat-ccaggcta-tcgga-cccccattctgtgtaaagcagtaat-----------------------
JF419244Tuber whetstonenseTuber whetstonense (Tuber whetstone...United States              -------------------------------------cattattataatgc-gtggaantg-cccc-----------taataagggcatactctataaaactctaaacttactgtctgagaaggccacgtgccgtaatctttaaacattttaaaactttcaacaacggatctcttggttctcgcatcgatgaagaacgcagcgaaatgcgataagtaatgtgaattgcagaattcagtgaatcatcgaatctttgaacgcacattgcgccctttggtattccatagggca----tgcctgttcgagcgtcactgacaaccccatca-tacaagagtgtggtattggcagaagtgggtagggct-agc-----agtgc-tggtcccactctgctggaatg---aataggccggaaatgcagaccatggcaacaaactttcngagtat-tttga-aat-gctaa-attagtttgg-ag--ctggtcagaat-ccaggcta-tcgga-cccccattctgtgtaaagcagtaatg-ttg------------------
HM485392Tuber whetstonenseTuber whetstonense (Tuber whetstone...Fruitbody | OSC:111919 (Specimen) United States              -------------------------------------cattattataatgc-gtggaaatg-cccc-----------taataagggcatactctataaaactctaaacttactgtctgagaaggccacgtgccgtaatctttaaacattttaaaactttcaacaacggatctcttggttctcgcatcgatgaagaacgcagcgaaatgcgataagtaatgtgaattgcagaattcagtgaatcatcgaatctttgaacgcacattgcgccctttggtattccatagggca----tgcctgttcgagcgtcactaacaaccccatca-tacaagagtgtggtattggcagaagtgggtagggct-agc-----agtgc-tggtcccactctgctggaatg---aataggccggaaatgcagaccatggcaacaaactttcagagtat-tttga-aat-gctaa-attagtttgg-ag--ctggtcagaat-ccaggcca-ttgga-cccccattctgtgtaaagcagtaat-----------------------
AY830855Tuber whetstonenseTuber whetstonense (Tuber whetstone...Fruitbody | SOC756 (Specimen) QuercusUnited States              ------------------------------------------ttataatgc-gtggaaatg-cccc-----------taataagggcatactctataaaactctaaacttactgtctgagaaggccacgtgccgtaatctttaaacattttaaaactttcaacaacggatctcttggttctcgcatcgatgaagaacgcagcgaaatgcgataagtaatgtgaattgcagaattcagtgaatcatcgaatctttgaacgcacattgcgccctttggtattccatagggca----tgcctgttcgagcgtcactaataaccccatca-tacaagagtgtggtattggcagaagtgggtagggct-agc-----agtgc-tggtcccactctgctggaatg---aataggccggaaatgcagaccatggcaacaaactttcagagtat-tttga-aat-gctaa-attagtttgg-ag--ctggtcggaat-ccaggcca-ttgga-cccccattctgtgtaaagcagtaat-----------------------
EF559286TuberTuberaceae (uncultured Tuberaceae)Ectomycorrhiza | sampleQuercusUnited States              ---------------------------aggat-----cattattataatgc-gtggaaatg-cccc-----------taataagggnanacnctataaaactctaaacttactgtctgagaaggccangtgccgtaatctttaaacattttaaaactttcaacaacggatctcttggttctcgcatcgatgaagaacgcagcgaaatgcgataagtaatgtgaattgcagaattcagtgaatcatcgaatctttgaacgcacattgcaccctttggtattccatagggca----tgcctgttcgagcgtcactgacaaccccatca-tacaagagtgtggtattggcagaagtgggtagggct-agc-----agtgc-tggtcccactctgctggaatg---aataggccggaaatgcagaccatggcaacaaactttcagagtat-tttca-aat-gctaa-attagtttgg-ag--ctggtcagaat-ccaggcta-tcgga-cccccattctgtgtaaagcagtaat-----------------------
DQ974800TuberTuberaceae (uncultured Tuber)Ectomycorrhiza | sampleQuercusUnited States              ---------------------------aggat-----cattattataatgc-gtggaaatg-cccc-----------taataagggcatactctataaaactctaaacttactgtctgagaaggccacgtgnngtaatctttaaacattttaaaactttcaacaacggatctcttggttctcgcatcgatgaagaacgcagcgaaatgcgataagtaatgtgaattgcagaattcagtgaatcatcgaatctttgaacgcacattgcgccctttggtattccatagggca----tgcctgttcgagcgtcactaacaaccccatca-tacaagagtgtggtattggcagaagtgggtagggct-agc-----agtgc-tggtcccactctgctggaatg---aataggccggaaatgcagaccatggcaacaaactttcagagtat-tttga-aat-gctaa-attagtttgg-ag--ctggtcagaat-ccaggcta-ttgga-cccccattctgtgtaaagcagtaat-----------------------
** - sequence was added after initial calculation of SH-s; (x) - there are x duplicates for this sequence; - click to see the extended view of this SH (all sequences listed)